Välkommen!

Visby Centrums tillgänglighetsdag i Visby innerstad 2018-06-01 - Foto: Janne Nilsson

FUNKISAM Gotland

Ett nätverk med alla organisationer för funktionsnedsatta på Gotland.


- FUNKISAM är en ideell organisation med ingående organisationer som dess medlemmar.

- FUNKISAM för allas talan och är kontaktytan för sina medlemmar gentemot samhället.

- FUNKISAM ingår med representation i Region Gotlands tillgänglighetsråd och samrådsgrupper.

- FUNKISAM arbetar för gemensamma förmåner och avtal med näringsliv och andra aktörer.

- FUNKISAM anordnar även gemensamma möten, träffar, utbildningar och aktiviteter.